PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Kerho

Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät (PRCL) muodostuu joukosta lennokkiharrastajia. Toiminta alkoi rekisteröimättömänä kerhona vuonna 2002. Silloin otettiin käyttöön ensimmäinen lennokkikenttä Remsussa. Se oli käytössä vain yhden vuoden. Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät rekisteröitiin yhdistysrekisteriin maaliskuussa 2005. Kerhon tärkein yhteinen hanke on lennokkikentän ylläpito.

Katso kerhomme säännöt.


Klubb

Jakobstadsnejdens RC-flygare (JRCF) har bildats av en grupp modellflygentusiaster. Verksamheten påbörjades som en oregistrerad klubb år 2002. På den tiden togs modellflygfältet i Remsu i bruk. Den användes bara ett år. Jakobstadsnejdens RC-flygare registrerades i föreningsregistret i mars 2005. Klubbens viktigaste mål är att upprätthålla flygfältet.

Våra stadgar.


Jäsenmaksut 2023
Aikuinen 30 €
Juniori, 2004 tai myöhemmin synt. 15 €
Lapsi, 2007 tai myöhemmin synt. 0 €

Medlemsavgifter 2023
Vuxen 30 €
Junior, född 2004 eller senare 15 €
Barn, född 2007 eller senare 0 €

Jäsenetuja
 • Lennokkikentän käyttöoikeus.
 • Ilmaiset sisälennätysvuorot Runeberg-salissa.
 • Alennuksia lennokkitarvikkeista alan liikkeissä.
 • Jäsenet voivat lainata ilmaiseksi kerhon lennokkisimulaattoria.
 • Saat tukea lennokkiharrastukseen muilta jäseniltä.
 • Ja ennen kaikkea: lennokkiharrastus on paljon hauskempaa yhdessä muiden kanssa!

Medlemsförmåner
 • Rätt att använda flygfältet.
 • Gratis inomhusflygningar i Runebergssalen.
 • Rabatter hos vissa modellflyghandlare.
 • Gratis lån av klubbens modellflygsimulator.
 • Hjälp och stöd från övriga medlemmar.
 • Och förutom allt: modellflyghobby är mycket roligare tillsammans med andra entusiaster!
Jäsenhakemus. Ota yhteyttä johonkin hallituksen jäseneen. Medlemsansökan. Ta kontakt med någon av styrelse­medlemmar.


Hallitus ja toimihenkilöt 2022


Styrelsen och funktionärer 2022
Martin Stens
050 343 5171
martin.stens (at) gmail.com
hallituksen puheenjohtaja (web, tiedotus) styrelesens orförande (web, information)
Rolf Sundqvist
050 514 7230
rolf.sundqvist (at) multi.fi
hallituksen varapuheenjohtaja (kalusto, lennokkikenttä) styrelsens vice ordförande (egendom, flygfält)
Ronald Back
040 739 9569
ronald.back (at) multi.fi
hallituksen jäsen, sihteeri (tapahtumat, kerhon toiminta) styrelsemedlem, sekreterare (evenemang, verksamhet)
Ilkka Klemetti
040 545 3044
ilkka.klemetti (at) pivota.fi
hallituksen jäsen (talous, jäsenasiat, inSkaala) styrelsemedlem (ekonomi, medlemmar, inSkaala)
Sami Krohn
050 370 0357
krohnsami@hotmail.com
hallituksen varajäsen, kenttäpäällikkö suppleant, fältchef

Jos haluat tietää lisää Pietarsaaren Seudun RC-lentäjien toiminnasta, ota yhteyttä johonkin yllämainittuun henkilöön.

I fall du vill veta mera om Jakobstadsnejdens RC-flygare, ta gärna kontakt med någon av ovanstående personer.

27.2.2023 webmaster