PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Lennokkikenttä

Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät on vuokrannut 1 ha alueen Karbystä lennokkikentäksi.

Kentällä on kaksi kiitorataa
33/15, koko 100 m x 15 m
06/24, koko 97 m x 15 m


Modellflygfältet

Som flygfält har Jakobstadsnejdens RC-flygare arrenderat ett område på 1 ha i Karby.

På fältet finns två startbanor
33/15, storlek 100 m x 15 m
06/24, storlek 97 m x 15 m

   
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild
Foto Kurt Vienonen


Tietoja sääasemasta
Info om väderstationen


Ajo-ohje Karbyn kentälle.
Google Maps -palvelun kartta
Leikkausvuorot

Köranvisningen till Karby fältet.
Kartan i Google Maps
Klipplista

Lennokkikentän käytössä on noudatettava seuraavia sääntöjä:
 • Kentän käyttöoikeus on PRCL:n jäsenillä.
 • Satunnaiset kävijät ovat tervetulleita lennättämään PRCL:n jäsenen vieraina tai kenttäpäällikön luvalla.
 • Jatkuva tai toistuva kentän käyttö edellyttää PRCL:n jäsenyyttä.
 • Polttomoottorilennokeissa on käytettävä riittävää äänenvaimennusta
 • Pysäköinti- ja varikkoalueen yläpuolella ei saa lennättää.
 • Moottoriajoneuvolla ajaminen kiitoradoilla on kielletty.
 • Alueelle ei saa jättää roskia
 • Lennätysajat ovat arkisin ja lauantaisin klo 9-22 ja sunnuntaisin klo 10-22. Aikarajoitukset eivät koske sähkölennokkeja eikä liidokkeja
 • Kenttäalueen ulkopuolisella alueella ei saa liikkua sellaisena aikana, jolloin viljelty kasvusto on vaarassa vaurioutua.
 • Lennättäjä on itse vastuussa kaikesta aiheuttamastaan vahingosta ja häiriöstä
 • Radiolaitteiden taajuudet varataan ottamalla taajuustaulusta omaa taajuutta vastaava pyykkipoika, joka kiinnitetään näkyvälle paikalle lähettimeen, esim. antenniin. Radiolähettimen kytkeminen päälle on kielletty ilman taajuuden varaamista. Lennätyksen jälkeen on pyykkipoika palautettava tauluun.

Följande regler gäller på flygfältet:
 • JRCF medlemmar har nyttjanderätt till flygfältet.
 • Besökare är välkomna att flyga som medlems gäster eller med fältchefens tillstånd.
 • Kontinuerlig eller upprepande utnyttjande av fältet innebär medlemskap i JRCF.
 • Modellflygplan med förbränningsmotor skall ha tillräcklig ljuddämpning.
 • Flygning över parkeringen och depåområdet förbjudet.
 • Framförande av motorfordon på landningsbanorna förbjudet.
 • Skräp får inte lämnas kvar på området.
 • Flygtiderna är vardagar och lördagar kl 9-22 och söndagar kl 10-22. Tidsbegränsningarna gäller ej eldrivna modeller och segelmodeller.
 • Det är förbjudet att röra sig utanför fältområdet under den tid som övrig gröda kan ta skada.
 • Modellflygaren är själv ansvarig för all skada eller störande han eller hon förorsakar.
 • Radiofrekvenser reserveras genom att man tar en frekvensklämma från tavlan. Denna skall fästas på radion, t.ex. antennroten. Det är förbjudet att knäppa på sändaren utan att man har reserverat sin frekvens. Efter flygningen skall klämman returneras till tavlan.


28.5.2017 webmaster