PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Lennokkikenttä Karbyssa

Ajo-ohje: Aja teiden 741 ja 749 liikenneympyrästä 10.0 km Uusikaarlepyyn suuntaan. Käänny Karbyn liittymästä oikealle. Aja Karbyn tietä 1.3 km. Käänny risteyksestä oikealle ja 150 m jälkeen y-risteyksestä vasemmalle. Aja 800 m.

Kartta Karby (296 kB)
Kentän layout (23 kB)


Modellflygfältet i Karby

Köranvisning: Kör 10.0 km från vägarnas 741 och 749 rondell mot Nykarleby. Vänd till höger i Karby korsning. Kör längs med Karbyvägen 1.3 km. Vänd till höger i korsningen och efter 150 m till vänster i y-korsningen. Kör 800 m.

Karta Karby (296 kB)
Fältlayout (23 kB)


6.5.2003 webmaster