PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Suhoi Su-31 lennokki 3D-lennätykseen
Mikael Lundqvist

Suhoj Su-31 modellflygplan för 3D
Mikael Lundqvist

Inspiraation tähän rakennusprojektiin sain ruotsalaisen Extreme Teamin kotisivuilta. Sähkökäyttöisiä profiililennokkeja on toki ollut olemassa aikaisemminkin, mutta nykyiset kevyet harjattomat sähkömoottorit yhdistettyinä uusimpaan akkutekniikkaan avaavat aivan uusia mahdollisuuksia.

Suhoi, Sukhoi, mitä kummaa?


Inspirationen för detta bygge fick jag från svenska Extreme Teams hemsidor. Visst har det funnits profilmodeller för eldrift tidigare, men dagens lätta effektiva brushless motorer kombinerade med moderna batterier öppnar helt nya möjligheter.

Suhoi, Sukhoi, vaddåå?


Peruskonsepti
Rakensin ensin prototyypin Depron-levystä. En kuitenkaan ollut siihen täysin tyytyväinen ja päätin tehdä uuden perinteisemmillä menetelmillä, hieman uusilla ajatuksilla maustettuna. Siipi on rakennettu D-boxi-periaattella, kuitenkin ilman uumalevyä ylä- ja alapaarteiden välissä. Runko on laminoitu kahdesta 9 mm Styrox-levystä ja peräsimet ovat Depronia.

Planeringstadiet
Efter att ha byggt en prototyp i Depron, som jag inte var helt nöjd med, beslöt jag att använda en del konventionella metoder blandat med lite nytänkande. Vingen är uppbyggd enligt D-box principen, dock utan intäckning. Kroppen är av 2x9 mm laminerad Styrox och roderytorna i Depron.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Runko
Runkoprofiili on koottu kahdesta 9 mm Styrox-levystä, jotka on liimattu polyuretaaniliimalla. Kevennysreiät on sahattu käyttäen apuna erikokoisia lautasia ja kuppeja. Seuraava vaihe oli liimata 3 mm balsareunus koko profiilin ympäri. Kuten alla oikealla olevasta kuvasta ilmenee, on tärkeää, että runko on ehdottoman suorassa ennen kuin reunukset voi liimata.

Kroppen
Kroppsprofilen är uppbyggd av 2 st. 9 mm Styroxskivor. Dessa är sedan laminerade med polyuretan lim. Lättningshålen är utsågade med hjälp av diverse fat och glas. Följade steg var att limma en 3 mm balsaribba runt hela profilen. Som framgår av bilden nedan är det viktigt att kroppen är absolut rak innan man limmar fast ribborna.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Sivu- ja korkeusperäsimien servot on sijoitettu rungon takaosaan. Juotoskolvin avulla tein kaapelikanavat servoilta vastaanottimeen, joka on sijoitettu lennokin painopisteeseen. Moottorin kiinnityslevy on 1 mm lentovaneria. Se on ankkuroitu Styroxiin kebabtikkujen avulla. Moottorin kolo on vahvistettu 3 mm balsalla.

Sido-och höjdrodersevona är placerade i aktre delen av kroppen. Med hjälp av en lödkolv gjordes kabelkanalen fram till mottagaren, som är placerad vid tyngdpunkten. Motorfästet är tillverkar av 1 mm flygfaner. Detta förankrades i Styroxen med hjälp av kebabpinnar. Urtaget är förstärkt med 3 mm balsa.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Peräsimet
Kaikki peräsimet on tehty kahdesta 3 mm Depronlevystä, jotka on laminoitu polyuretaaniliimalla 6 mm paksuisiksi paketeiksi. Korkeusvakaaja on vahvistettu 6x6 mm kovalla balsalistalla.

Roder
Alla roder är tillverkade av 3 mm Depron, laminerade till 6 mm med PU lim. Stabilisatorn är förstärkt med en 6x6 mm hård balsaribba.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Siipi
Siipi on kokonaan balsarakenteinen. Kuten kuvista käy ilmi, on rakenne täysin avoinainen Keskiosa on rakennettu laatikoksi, jotta sen voisi kiinnittää tukevasti runkoon. Turbulaattoririmojen sijasta päätin laittaa puolikaaria etureunaan. Kokonaispaino 76 g.

Vingen
Vingen är gjord helt i balsa. Som framgår av bilderna är det en helt öppen konstruktion. Mittsektionen är byggd som en låda för att få en stark infästning för kroppen. I stället för att göra turbulator ribbor, har jag valt att sätta in halvspryglar i framkanten. Total vikt: 76 g.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Kokoonpano
Runko on päällystetty Oracoverilla, siipi Oralightilla. Siipi liimattiin runkoon päällystämisen jälkeen. Muutama pisara PU-liimaa riittää siiven kiinnitykseen. Se on helpompi irroittaa, jos joskus tulee tarve purkaa lennokkia. Peräsimet liimattiin myös PU-liimalla. Kun moottori, säädin ja kaikki servot työntötankoineen oli asennettu ripustin lennokin lasketun painopisteen (33%) kohdalta roikkumaan. Vasta tässä vaiheessa leikkasin akun kolon. Akkupaketti on kiinnitetty rungon molemminpuolisin kevytvanerilevyin, joiden läpi menee tarranauha.

Montering
Kroppen är klädd i Oracover, vingen däremot i Oralight. Vingen limmades ihop med kroppen efter beklädningen. Några droppar PU-lim här och där var tillräckligt. Det gör det lättare att demontera den ifall att det uppstår behov. Roderytorna limmades också med PU lim. Efter att ha monterat motorn, reglaget och alla sevon + linkar hängdes planet upp i den beräknade tyngdpunkten (33%). Först därefter skars batterihålet ut. Akkupaketet säkrades med 2 skivor av lättfaner på var sida om kroppen med velcroband igenom.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
Kärkiväli 1000 mm
Rungon pituus 1100 mm
Siiven leveys 350 mm
Profiili ML001
Moottori Hacker B20 15L
Potkuri APC slow 11x4,7 10x4,7
Akku HeCell x 8
Paino 600 g
Siipipinta-ala 35 dm²
Siipikuormitus n. 17 g/dm²

Viktigaste tekniska data:
Spännvidd 1000 mm
Kroppens längd 1100 mm
Vingkorda 350 mm
Vingprofil ML001
Motor Hacker B20 15L
Propeller APC slow 11x4,7 10x4,7
Acku HeCell x 8
Vikt 600 g
Vingyta 35 dm²
Vingbelastning ca. 17 g/dm²
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Millaista lennätys on?
Ensimmäiset koelennot tehtiin ulkona. Lennokkia, jossa on näin pieni siipikuormitus, ei tarvitse heittää. Riittää kun pitää kiinni rungon päältä ohjaamon kohdalta ja päästää irti kaasun ollessa puoliteholla. Suhoita voi lennättää hitaasti roikottamalla nokka ylhäällä. Se leijuu paikallaan 75% teholla. Valtava sivuperäsin mahdollistaa hauskojen lentoliikkeiden suorittamisen. Silmukoiden halkaisija on pienimmillään muutama metri. Lennokilla on helppo tehdä vaikka kaarros parin metrin säteellä kallistamatta sitä ollenkaan. Täydellä kaasulla se on kuitenkin aika nopea, niin että mikään aloittelijan lennokki se ei ole. Lentoaika 1050 mAh akulla on n. 5-7 min. Uskomattoman hauska kone!!!

Hur är den att flyga med?
Första provturen gjordes utomhus. Ett modellplan med en sån här liten vingbelastning behöver inte kastas i väg. Det räcker med att man håller i cockpit och släpper ur den med halv gas. Suhojen kan flygas mycket sakta med nosen högt. Den hovrar på 75% gas. Det enorma sidorodret gör att man kan utföra en hel del lustiga manövrar. Kniveggsloopingarna har en radie på nån meter, fullständigt plana svängar med en radie på ett par meter är lätta att åstadkomma. På fullgas är den dock ganska kvick, så någon nybörjar modell är den inte. Flygtiden med 1050 mAh akku rör sig runt 5-7 min. En otroligt kul maskin!!!
   

Copyright © 2003 Mikael Lundqvist
7.7.2003 webmaster