PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Piper Pawnee hinauslennokki mittakaavassa 1/4
Pekka Ruohomäki

Piper Pawnee bogseringsmodell i skala 1/4
Pekka Ruohomäki

Lentohinausjutussani kerroin suunnittelevani rakentaa 1/4-skaalan Piper Pawnee PA-25 -235, jonka esikuvana on Kuopion Ilmailuyhdistyksen hinauskone OH-PIG. Rakennustyö on jo alkanut ja tarkoituksena on kertoa näillä sivuilla sen etenemisestä.

I min artikel om flygbogsering berättade jag om mina planer på att bygga en Piper Pawnee PA-25 -235 i 1/4 skala, vars förebild är Kuopio Flygförbunds bogserflygplan OH-PIG. Byggnadsarbetet har redan påbörjats och målet är att följa hur bygget framskrider på denna sida.

Projektin vaiheista tähän mennessä
Aluksi etsin netistä mahdollisimman paljon tietoa Pawneesta. Joitakin linkkejä olen kerännyt tämän jutun loppuun. Netistä sain selville, että Kuopion Ilmailuyhdistyksellä on lähin Pawnee, jota voisi käydä katsomassa. Otin yhteyttä sinne ja tiedustelin missä kone on ja voinko tulla kuvaamaan sitä. Tapaaminen sovittiin ja ei muuta kun moottoripyörän selkään ja keula kohti Rautavaaran lentokeskusta (EFRA), jossa kuopiolaiset harrastavat purjelentoa. Päivä oli aurinkoinen ja kuopiolaiset ystävällisiä.
Kotiin viemiseksi oli rullallinen Pawneen kuvia ja postissa tuli kopio amerikankielisestä (siis alkuperäisestä) lentokäsikirjasta kolmitahokuvineen.

Projektets skeden hittills
Jag började med att samla så mycket information om Pawneen som möjligt från internet. I slutet av den här artikeln finns några länkar. Det det klart för mig att Kuopio flygförbunds Pawnee är den närmast belägna att ta en titt på. Jag tog kontakt med dem och tog reda på var flygplanet fanns och om jag kunde komma och fotografera. Vi stämde träff och så var det bara att hoppa upp på motorcykeln och styra kosan mot Rautavaaras flygfält (EFRA), där Kuopio-borna utövar segelflygning. Det var en solig dag och Kuopio-borna var vänliga. Med mig hem fick jag en rulle med Pawnee foton och på posten kom senare en kopia av flyghandboken på amerikanska (dvs. original) med treplanskisser.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Kun perusmateriaalia alkoi olla riittävästi kasassa alkoi varsinainen suunnittelutyö. Rakenteeksi valitsin "rimarakenteen", joka on lähes identtinen Pawneen putkirakenteen kanssa. Se on myös kevyt ja hinauslennokin on mielellään oltava kevyt, jotta voi hinata hitaitakin liidokkeja. Ja hitaasti ja matalalla on muutenkin mukava lennätellä. Rakennusmateriaalien tutkiskelun jälkeen päädyin mäntyyn. Mänty on lujaa, jäykkää, ei kamalan painavaa, halpaa ja sitä on saatavana joka kylässä. Rimat jouduin tietenkin sahaamaan osittain itse. Se onnistui helposti kuvan mukaisella systeemillä.

När jag hade tillräckligt med grundmaterial började själva planeringsarbetet. Jag valde "fackverksstruktur" av lister, som är närmast identisk med Pawneens rör-konstruktion. Det blir en lätt konstruktion och ett bogserplan får gärna vara lätt så man även kan bogsera långsamma segelflygplan. Att flyga långsamt och lågt är ju allmänt trevligt. Efter att ha forskat lite i material så bestämde jag mig för furu. Furu är hållbart, styvt, inte så värst tungt, billigt och lätt att få tag på. Jag blev förstås tvungen att såga till en del lister själv. Det gick lätt med systemet på bilden.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Ja sitten koneen tärkeimpiä numerotietoja:
Kärkiväli 2750 mm
Rungon pituus 1875 mm
Rungon leveys 250 mm
Korkeus maassa 560 mm
Korkeus lentoasennossa ~730 mm
Profiilin pituus 400 mm
Profiili USA35B (kuten alkuperäisessä ja sen on hyvin lähellä Clark Y:tä)
Moottori OS BGX-1, kaksitahtimoottori 35 cm3
Potkuri 20x8
Sakkausnopeus ~36 km/h
Max nopeus ~100 km/h
Paino ?
Asetuskulmat
Korkeusvakaaja
Siipi
V-kulma 7° puolellaan
Washout 1.5°
Moottori ~5° alas ja ~2° oikealle

Nu tar vi flygplanets tekniska data:
Spännvidd 2750 mm
Kroppens längd 1875 mm
Kroppens bredd 250 mm
Höjd på marken 560 mm
Höjd i flygposition ~730 mm
Vingkorda 400 mm
Vingprofil USA35B (samma som originalets och mycket lik Clark-Y)
Motor OS BGX-1, tvåtakt 35 cm3
Propeller 20x8
Stallfart ~36 km/h
Max fart ~100 km/h
Vikt ?
Vinklar
Stabilisator
Ving
Vingens V-form 7° per sida
Washout 1.5°
Motor monterad ~5° nedåt och ~2° höger

 


Laskennallinen paino on niin vähän, ettei sitä viitsi sanoa. Tavoitteena on päästä 6-7 kg tuntumaan. Toteutunut paino on lähellä laskennallista, mutta pian teen rakenteelle lopulliset lujuuslaskelmat ja mahdollisesti joudun vahvistamaan rakennetta kuitukimpuilla ja ristiliitosten liimaukset on joka tapauksessa vahvistettava. Rakenteet tarkistetaan siipikuormalla: positiivista 100 km/h siiven nostovoimakertoimella 1.2 ja negatiivista puolet edellisestä. 5 g:n laskutkin pitäisi kestää. Varmuutta kaikkeen 1.5. Konetta pitää lennättää kuten esikuvaakin eikä kuten 3D temppukonetta. Mielenkiintoista nähdä mitä laskelmat näyttävät, vai meneekö tähänastinen työ uusiin puihin (kirjaimellisesti) tai lentokäsikijan laadintaan ja liikerajoituksiin? Piirustukset olen tehnyt omia tarpeitani varten ja tarkennan niitä sitä mukaa kun rakentaminen vaatii.

Den beräknade vikten är så liten så jag inte ids nämna den. Målet är att hamna kring 6-7 kg. Den verkliga vikten är nära den beräknade, men snart ska jag beräkna den slutliga hållfastheten och möjligtvis måste jag förstärka konstruktionen med bitar av fiber och skarvar måste hursomhelst förstärkas. Konstruktionen granskas med vingbelastningen: positivt 100 km/h med lyftkraftskoefficienten 1.2 och negativt med hälften (0.6). Den skall även hålla för 5 g:s belastning. Planet skall med största säkerhet flyga som förebilden med säkerhetskoefficienten 1.5, och inte som ett 3d konstflygplan. Ska bli intressant att se vad beräkningarna visar, eller hamnar jag göra om konstruktionen eller skriva en flyghandbok med begränsnigar för flygrörelser?
Ritningarna har jag gjort efter egna behov och de kompletteras då så behövs.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Varsinainen rakentaminen alkoi liimaamalla alaristikko kahdessa osassa ja yläristikko streevoihin asti piirustusten päällä. Ristikot viritin kartonkijigiin ja sovittelin ja liimasin siinä sivuristikot. Peräsimien kaarevat kärjet tein kiristämällä höyrystetyt 2x5 rimat lastulevyjigin päälle kuormaremmillä kuivumaan. Rimojen kuivuttua liimasin ne samassa jigissä kasaan. Osat joutuivat puntariin sitä mukaan kun valmistuvat.

Själva bygget börjades med att limma nedre korsverket i två delar och övre korsverket på ritningen. Korsverken fästes på kartongjiggar och sen passades och limmades sidokorsverken på plats. Sid- och höjrodrets böjda kanter gjordes av vattenångade 2x5 lister som spännts fast i en jigg av spåskiva med remmar för torkning. Efter att listerna torkat limmades de ihop i samma jigg. Delarna hamnade på vågen vartefter de tillverkats.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Kartonki on ollut hyvä materiaali jigien teossa ja muotoja miettiessä

Kartong har funkat bra att göra jiggar av och för att planera formgivningen.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Samoin olen käyttänyt paperia ja styroksia oikeita muotoja etsiessäni.

På samma sätt har jag använt papper och styrox(cellplast) för att hitta de rätta formerna.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Oikean Pawneen takaosa on kangaspäällysteinen kabiinin etureunaan asti ja siitä alkaa alumiimi. Se teen lasikuitu-balsa sandwich rakenteisena ja irroitettavana, että huolto ja tarkistukset (korjaukset) ovat helpompia tehdä. Tarkoitus oli taivuttaa balsa paikoilleen ja laminoida se siinä. Balsani ei kuitenkin ole tasalaatuista eikä se taivu siististi ja sitä on vaikea taivutellakin tyhjän päällä.

Fullskala Pawneens bakkropp är tygbeklädd fram till kabinen och därefter aluminiumtäckt. Det gör jag som en löstagbar glasfiber/balsa sandwich-konstruktion, så att underhåll och besiktning (reparationer) lättare kan göras. Meningen är att böja balsan på plats och laminera fast den. Min balsa är dock inte av jämngod kvalitet och är svår att böja snyggt, speciellt över en tom yta.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Teen peltien muotoilua varten kolmella muotokaarella styroksi-teippi muotit ja laminoin ne sinne. Balsan muottiin painamiseksi piti tehdä vakuumi laitteet. Hain paikallisesta kodinkoneliikkeestä vaihdossa tulleen yhdistemä jääkaapin ja purin sieltä kaiken käyttökelpoisen. Ei maksanut mitään. Molemmat kompressorit olivat kunnossa ja imevät n.0.95 bar alipaineen. Alipainekytkintä en viitsinyt rakentaa, koska sininen styroksi kestää alipaineen ja kompressori jatkuvan käytön. Vakuumipussien valmistustekniikkanikin vaatii vielä hiomista. Tahtovat vuotaa sen verran että kompressorin käyntijaksoja tulisi turhan tiehästi. Kolmen tunnin koekäytössä kompressori lämpeni sen verran, että laitoin vapaana olleen tietokoneen tuulettimen jäähdyttämään sitä, ja se auttoi, enkä ole varma oliko ollenkaan tarpeellinen. Varmuuden vuoksi.

För kåpornas utformning gör jag tre spant av styrox(cellplast)/tejp som lamineras fast. För att forma balsan krävdes en vakuum apparat. Från en lokal affär som säljer hushållsapparater hämtade jag användbara grejer från en gammal kyl/frys som tagits i byte. Det kostade ingenting. Båda kompressorerna fungerade och gav c:a 0.95 bars undertryck. Någon av/på brytare med trycksensor orkade jag inte bygga, då blå styrox klarar av undertryck och kontinuerlig användning av kompressorn. Konstruktionen av vakuumpåsarna kräver ännu lite finslipning. De läcker ännu så pass mycket att kompressorn får slita väl mycket. Efter 3 timmars testkörning var kompressorn så varm att jag för säkerhets skull satte en datorfläkt att kyla ner den. Kanske inte nödvändigt, men bäst att vara på den säkra sidan.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Tekemättömien töiden listaa
 • "pellit"
 • "Laihian Hyde Mount". Värinävaimennettu moottoripukki. On minulle uusi ja mielenkiintoinen tuttavuus, mutta taitaa olla aika välttämäton ettei Pawnee muutu irtopainokseksi.
 • Rungon ja siiven lujuuslaskut
 • Kabiinin ikkunat ja katto
 • Liimaliitosten vahvistus
 • Laskutelineet
 • Siipi
 • Ja paljon paljon kaikkea pientä ja vähän isompaakin

Lista över ogjort arbete:
 • "kåpor"
 • "Laihia Hyde Mount". Vibrationsdämpande motorbock. För mig en ny bekantskap, men verkar ganska nödvändig så inte Pawneen förvandlas till en lösbladsutgåva.
 • Hållfasthetsberäkningar för kroppen och vingen
 • Kabinfönster och tak
 • Förstärkningar vid limfogarna
 • Landställ
 • Vingen
 • Och mycket mycket stort och smått
Aikataulua en ole tehnyt, mutta toivon että innostus kestää loppuun asti ja että kone joskus lentää. Täältä voi seurata miten rakennus etenee ja innostus riittää.
Jag har inte gjort någon tidtabell, men jag hoppas ivern sitter i ända till slut och att planet nån gång kommer i luften.
Här på sidan kan man följa med hur bygget framskrider och nivån på entusiasmen.
Pawnee-linkkejä   Pawnee-länkar
kiy.pspt.fi/ Kuopion ilmailuyhdistyksen kotisivut. OH-PIG:n eli Poonin runko on peruskorjauksessa ja sen edistymistä voi seurata täältä. Sivuilla on paljon muutakin mielenkiintoista ja niitä päivitetään aika usein. Kuopio flygförbunds hemsidor. OH-PIG:ens kropp är på grundrenovering och hur det jobbet framskrider kan ni läsa om här. På sidorna finns mycket annat intressant och de updateras ofta.
www.compart.fi/raku/ Lennokkikerho Rakun sivuilla osassa multimedia-kuvia-tugmeet III on kuvia Juhani Laurin Pawneesta tosi toimissa. På flygklubben Raku:s sidor, avdelningen "multimedia-kuvia-tugmeet III", finns bilder av Juhani Lauris Pawnee "in action".
www.mcgough.com.ar/fotog.htm Argentiinalaisen Pawneen valmistajan sivut (mikäli oikein ymmärrän ulkomaan kieltä). Kuvia runkorakenteesta ja tästä olen alunperin runkorakenteeni kopsannut. Argentinsk Pawnee tillverkare (om jag förstår utländskan rätt). Bilder från kroppsbygget. Härifrån har jag kopierat min egen kroppskonstruktion.
www.jself.com/pawnee/ Kuvia kaksipaikkaiseksi muutetun Pawneen runkorakenteesta. Täältä löytyi vahvistusta kopioinnille ja lisää yksityiskohtia. Bilder från kroppsbygget på en Pawnee ombyggd som 2-sitsig. Här fann jag bekräftelser på mina kopior och flera detaljer.
www.airliners.net/info/ Pawneen historiaa, mittoja ja suoritusarvoja sekä paljon kuvia. Pawnees historia, mått och prestationsdata.
skysoaring.com/modules/gallery/ Pawnee-skaalalennokki Skalamodell av Pawnee

Copyright © 2003 Pekka Ruohomäki
2.2.2003 webmaster