PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Suhovei 30 -kierrätyslennokki
Ilkka Klemetti

Suhovej 30 -återvinningsmodell
Ilkka Klemetti

Harjoituslennokilla harjoitellaan. Ja harjoittelussa tulee kolhuja. Ja ennen pitkää tulee se viimeinen kolhu, jonka jälkeen lennokki "poistetaan rekisteristä" eikä sitä ole enää tarkoitus elvyttää lentokuntoon. Näin kävi myös poikani Markuksen Tiger Trainer 25 -lennokille. Öljyn liukastama siipi meni lennon aikana pois paikoiltaan ja kiinnityskuminauha lipsahti siivekkeen väliin. Kyllähän se oli jo lentoonlähdössä vinossa, mutta eipä tullut vaan korjauttua asiaa.

Man tränar med trainers. Och under träningen smäller det. Och förr eller senare kommer den där riktiga smällen, varefter modellen "raderas ur registret" utan tanke på att restaurera den till flygskick. Detta hände även min son Markus och hans plan, Tiger Trainer 25. Pga. olja gled vingen ur sin plats under flygning och ett gummiband fastnade i skevrodret. Nog var den sned redan vid starten, men saken blev bara inte åtgärdad.

Thunder Tiger Trainer 25

Ylätasosta alatasoksi
Tiikeristä oli nokkaosa mennyt aika pahaan kuntoon. Siipi sensijaan oli täysin ehjä. Myös takarunko oli koossa, vaikka siinä oli paljon aikaisempien kuperkeikkojen jälkeen tehtyjä korjauksia. Päätimme tehdä lennokista alatason.

Siivistä ja peräsimistä irroitettiin vanhat päällysteet kokonaan pois. Alunperin lennokissa oli muoviset siivenkärjet, jotka olivat lukuisien kärrynpyörien jäljiltä aika huonossa kunnossa. Ne korvattiin balsasta veistetyillä kärkikappaleilla. Sama koski myös sivu- ja korkeusvakaajan kärkiä: niidenkin muoviset kärki­kappaleet korvattiin balsaosilla. Tietysti siiven alla oleva servon kolo piti peittää ja tehdä uusi kolo siiven yläpuolelle. Siivekkeitä ja peräsimiä ei irroitettu ollenkaan siivistä ja vakaajista. Siivekkeiden vivut piti kuitenkin kääntää osoittamaan ylöpäin.


Från högvingad till låg
Tigerns nos hade fått ordentligt stryk. Vingen å andra sidan var helt intakt. Även bakkroppen var hel, fast den är ordentligt reparerad pga. tidigare kullerbyttor. Vi bestämde oss för att göra om Tigern som lågvingad.

Plastfilmen togs helt bort från vinge och roder. Originalets vingspetsar var av plast, men efter ett flertal hjulningar var de i ganska dåligt skick. De ersattes av snidade balsaklossar. Det samma gällde även sid- och höjdrodrens spetsar: deras plastspetsar ersattes med balsabitar. Urtaget för servot i vingens undersida fick förstås täckas och ett nytt tas upp på ovansidan. Skevroder och sidroder fick sitta kvar. Skevroderarmarna fick vändas så de pekar uppåt.

Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Tiger Trainerin kauniit muodot oli saatu aikaan muovisella rungon yläosalla. Sen lisäksi, että tuo muoviosa oli jo aika rikkinäinen, se ei olisi enää sopinut lennokin uuteen ulkonäköön. Lennokin nokkaosan uudelleen rakentamisen yhteydessä siihen laitettiin uusi yläosa 1.5 mm balsalevystä. Siivelle tehtiin uusi kolo rungon alle. Siiven alkuperäinen asetuskulma säilytettiin. Myös tuliseinän paikka ja asento on sama kuin alkuperäisessä lennokissa.

Tiger Trainerns snygga former hade kroppens översida av plast att tacka för. Plastdelen var inte bara sönder, den skulle heller inte passa planets nya utseende. I samband med att ett nytt nosparti byggdes, gjode vi en ny överdel av 1.5 mm balsaflak. Ett nytt urtag för vingen gjordes i kroppens botten.
Vi behöll vingens ursprungliga anfallsvinkel. Även motorspantets position och riktning är lika som i originalet.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Päällystys ja laiteasennukset
Lennokki päällystettiin tumman sinisellä ja keltaisella Solarfilmillä. Vanhat ja kuluneet siivet ja peräsimet näyttivät päällystyksen jälkeen ihan uusilta. Tässä vaiheessa restaurointityön into nousi uusiin lukemiin, kun työn tulokset alkoivat näkyä.

Lennokkiin asennettiin minun vanhat Futaba-radiot, jotka olin hankkinut Graupner Taxiin vuonna 1975. Radioille ei rungossa ollut paljon tilaa, mutta ne mahtuivat kuitenkin. Servojen pohjaosat työntyvät ohjaamon puolelle. Akku saatiin mahtumaan tankin päälle rungon etuosaan.

Kuvassa (ylh. oik.) näkyvät laskutelineen kiinnitysraudat vaihdettiin myöhemmin tukevampiin. Niiden ideana on päästää laskuteline irti ennen pahempia vaurioita, mutta noin ohuet pellinpalat irroittivat telineen jo "normaalissa" pomppalaskussakin.


Beklädnad och installation
Modellen kläddes med mörkblå och gul Solarfilm. Den gamla och slitna vingen och rodren såg efter beklädningen helt nya ut. Nu tilltog restaurerings ivern på allvar då resultaten började visa sig.

I modellen installerades min gamla Futaba-radio, som jag 1975 hade skaffat till min Graupner Taxi. Det fanns inte mycket rum i kroppen för radioutrustningen, men allt fick plats. Servona svängdes med botten mot kabinen. Ackun fick plats ovanpå tanken i kroppens framdel.

Landställsfästet på bilden (ovan t.h.) böts senare ut mot en stadigare variant. Idén är att landstället skall lossna istället för att orsaka skada, men så tunna metallbitar släppte landstället redan vid "normala" studsiga landningar.

Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Peräsimien liikutteluun käytimme Du-Bron taipuisia työntötankoja. Alkuperäisessä lennokissa olleet jäykät työntötangot eivät olisi toimineet muutetussa rungossa. Sivuperäsimen työntötangon asennus ei ehkä ole kaunis, mutta se oli ainakin helppo tehdä. Moottoriksi asennettiin jo Tiger Trainerissa palvellut O.S. Max 30, jonka olin niinikään aikoinaan hankkinut Taxiin. Moottori laitettiin sellaiseen asentoon, että äänenvaimentaja on rungon alla keskellä.

Till kraftöverföringen valde vi Du-Bros böjbara stötstänger.
De styva stötstängerna i originalet skulle inte ha fungerat i den modifierade kroppen. Stötstångsstödet för sidrodret är kanske inte så snyggt, men det var i alla fall lätt att göra. Motorn fick bli den samma som suttit i Tiger Trainern, O.S. Max 30, som även den en gång i tiden köptes till Taxin. Motorn monterades så att ljuddämparen kommer mitt under kroppen.
Klikkaa isommaksi Klicka för större bild Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Moottorikopaksi leikattiin 2 L Lasol-pullosta pohja pois. Koska sellaiseen muoviin ei maali tartu, se "maalattiin" värillisellä kontaktimuovilla. Lennokille annettiin nimeksi Suhovei 30. Suhovei tarkoittaa kuivaa tuulta. Tämän lennokin aiheuttama tuuli ei kylläkään ole kuivaa: tuo vanha O.S. on varsinainen öljyruisku.

En 2 liters Lasol flaska med avskuret botten blev motorkåpa. Målfärg fäster inte på sådan plast, så den "målades" med färgad kontaktplast. Vi gav modellen namnet Suhovej 30. Suhovej betyder torr vind. Vinden som denna modell producerar är nog inte så torr: den gamla O.S. motorn är nämligen en riktig oljespruta.

Lennätys
Lennokki ohjautuu rullatessa hämmästyttävän hyvin kun ottaa huomioon, että siinä ei ole kannuspyörää, pelkkä kannuslanka. Ja peräsimet ovat todella pienet lipareet. Parasta on kuitenkin tähdätä mahdollisimman suoraan vastatuuleen. Korkeasta laskutelineestä johtuen lennokki on koko ajan vaarassa mennä nokalleen. Korkeusperäsin on pidettävä täydellä vedolla rullauksen aikana. Sama koskee lähtökiidon alkuosaa. Muuten lentoonlähtö on tavanomainen eikä tarjoa yllätyksiä.

Ilmassa Suhovei on paljon ketterämpi kuin mitä se oli Tger Trainerina. Siivekkeet ja peräsimet ovat alkuperäisen kokoisia, mutta niiden liikkeitä on hieman suurennettu. Lennokki tekee vaakakierteet, silmukat, immelmannit ja muut tavanomaiset lentoliikkeet helposti. Kuitenkin se on vaakalennossa trainerimaisen kiltti. Laskeutuminen on, mikäli mahdollista, vielä helpompaa kuin Tiger Trainerilla. Suhovei istahtaa maahan todella pienellä nopeudella, jos lennättäjä niin haluaa. Lennokki keveni remontissa hieman. Tämä yhdessä alatasoisuuden kanssa paransi sen lento-ominaisuuksia entisestään.


Flygning
Modellen taxar förvånansvärt bra, om man tar i beaktan att den saknar sporrhjul och har enbart en metalltråds sporre.
Och rodren är verkligen smala. Bäst går det ändå om man siktar mot vinden. P.g.a det höga landstället är modellen hela tiden nära att tippa på nosen. Man får hålla fullt höjdroder under taxning. Det samma gäller även i början av starten. Annars är starten sedvanlig och odramatisk.

I luften är Suhovei mycket mer amper än den var som Tiger Trainer. Skev- och sidroder är i originalstorlek men utslagen har ökats en aning. Modellen gör lätt rollar, loopingar, immelmanns och andra vanliga flygmanövrar. Ändå är den snäll som en trainer i planflykt. Landningen är om möjligt ännu enklare än med Tiger Trainer. Suhovei sätter sig i väldigt låg fart om piloten så vill. Modellen blev lite lättare efter renoveringen. Det och den lågt placerade vingen förbättrade flygegenskaperna jämfört med tidigare.


Tämän projetin tarkoituksena oli saada lentokyvytön traineri taas siivilleen. Tuloksena saimme laivueeseen hauskan hupilennokin lähes ilman kustannuksia ja kohtuullisen pienellä vaivalla. Eipä tule samanlainen ihan heti vastaan.

Syftet med detta projekt var att få en oduglig trainer på vingarna igen. Som resultat fick vi en rolig grej till flottan nästan utan kostnad och med relativt lite jobb. Och chansen att stöta på en likadan modell är ju väldigt liten.

Copyright © 2004 Ilkka Klemetti
12.6.2004 webmaster