PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Tämä artikkeli kuvineen on julkaistu Pietarsaaren Sanomissa 18.7.2003.
Teksti: Heimo Riihimäki
Kuvat: Heimo Riihimäki

Den finskspråkiga versionen av denna artikel samt bilder har publicerats i tidningen Pietarsaaren Sanomat 18.7.2003.
Text: Heimo Riihimäki
Foto: Heimo riihimäki
Översättning: Peter Nyman


Kierteitä ja silmukoita radio-ohjauksella
Lennokkikerholla on nyt oma kenttä Karbyssä

2,5 desilitraa metanolia tankkiin, pari propellin pyöräytystä ja kohta nousee pienlentokone taivaalle. Markus Klemetti harjoitteli keskiviikkona rc-lennokin lennätystä Pietarsaaren seudun rc-lentäjien kentällä Karbyssä.

Kerho toimi vielä viime kesänä lainakentällä, mutta keväällä se vuokrasi Krister Knutsilta hehtaarin kokoisen alueen peltojen keskeltä. Alue raivattiin ja sille kylvettiin ruohoa. Ristin muotoon tasoitettiin kaksi kiitorataa. Samalla vuokraisäntä houkuteltiin kerhon jäseneksi...

Rc-lentäjien kerhossa on tällä hetkellä 20 jäsentä. Karbyssä lennätetään tiiviisti viikonlopuisin ja arki-iltaisin. Surina ei ole haitannut naapureita, sillä asumatonta tilaa riittää joka suuntaan. Eikä muutaman kuutiosentin moottorista kovin hirveää meteliä synnykään.


Rollar och loopingar med radiostyrning
Modellflygklubben har nu eget fält i Karby

2,5 deciliter metanol i tanken, slå runt propellern några gånger och snart stiger modellflygplanet mot skyn. Markus Klemetti flög modellflygplan i onsdags vid Jakobstadsnejdens RC flygares fält i Karby.

Klubben höll ännu i fjol till på ett lånat fält, men på våren hyrde den ett åkerområde på 1 hektar av Krister Knuts. Området röjdes och gräs såddes. Två banor i form av ett kryss jämnades ut. Samtidigt lockades markägaren med i klubben...

RC flygklubben har just nu 20 medlemmar. I Karby flygs det flitigt på veckosluten och vardagskvällar. Surrandet har inte stört grannarna, eftersom obebyggt område finns tillräckligt i alla riktningar. Dessutom för ju inte en motor på några kubikcentimeter särskilt mycket oväsen.

Klikkaa isommaksi Klicka för större bild

Radio-ohjaus onnistuu kuulemma niin pitkälle kuin lennättäjä näkee koneensa.
Räckvidden lär räcka lika långt som piloten ser sitt plan.
Pelto uusiokäytössä
Lennokkikerho radio-ohjailee uudella innolla

Pietarsaaren seudun rc-lentäjien puheenjohtaja Mikael Lundqvist on tyytyväinen kerhon omaan lennätyspaikkaan Karbyssä. Kentän perustamistöistä tosin pitää periä jäseniltä 20 euron vuosimaksu, mutta toisaalta enää ei olla kenenkään armoilla.

Kentän vuokraaja Krister Knuts huomauttaa, että kentän hoito vaatii jonkin verran työtä. Kahdelta henkilöltä menee hyvinkin tunti kiitoratojen ruohon leikkaamiseen.
- Mitähän EU tuumii tällaisesta peltoalan käytöstä, Krister Knuts pohtii.

Ainakaan lennokkikenttä ei pahenna maatalouden ylituotanto-ongelmaa.


Åker återanvänds
Modellflygklubben radiostyr med förtjusning

Jakobstadsnejdens RC flygares ordförande Mikael Lundqvist är nöjd med klubbens egna flygfält i Karby. Grundandet av fältet kräver en årsavgift på 20 euro av medlemmarna, men å andra sidan är man inte längre på andras nåd.

Markägare Krister Knuts påpekar att det krävs lite arbete för att hålla fältet i skick. För två personer tar det åtminstone en timme att klippa banorna.
- Vad ska nu EU tycka om att använda åkermark på detta sätt, funderar Krister Knuts.

I alla fall bidrar inte ett modellflygfält till någon överproduktion av spannmål.


Sesonki menossa

On lennokkiharrastajien sesonki. Talvella kerho tosin vuokrasi kolmesti Tellus-hallin ja lennätteli siellä sähkömoottorilla toimivia koneita, mutta pääasiassa talvet kuluvat rakentelun ja korjailun merkeissä.

Mikael Lundqvistilla on tällä hetkellä 17 erilaista rc-konetta. Keskiviikkona hän lennätti kevyttä lautamallia, joka 7,5 kuutiosentin moottorin avulla kykenee hämmästyttävän näköisiin kuvioihin. Pienessä vastatuulessa se näyttää leijuvan lähes paikallaan ja nousee jota kuinkin pystysuoraan.

- Kysymys on tietysti myös lennättäjän taidoista, Ilkka Klemetti huomauttaa.

Lennätys onnistuu parhaiten alle 5 sekuntimetrin tuulella. Aivan tyynellä säällä laskeutuminen vaikeutuu: sopiva vastatuuli helpottaa maanopeuden alentamista. Yli 10 sekuntimetrin tuuli on toisaalta turhankin haastava lennätyssää.


Säsongen i full gång

Nu är det modellflygarnas säsong. På vintern hyrde dock klubben Tellushallen tre gånger och flög inomhus med eldrivna flygplan, men i huvudsak går vintern åt till bygge och reparationer.

Mikael Lundqvist har för tillfället 17 olika RC-flygplan. På onsdagen flög han med en lätt "plank-modell" som med sin 7,5 kubikcentimeters motor utför halsbrytande manövrar. I lätt motvind ser planet ut att sväva på stället och stiger sen lodrätt upp.

- Det är så klart även fråga om pilotens skicklighet, påpekar Ilkka Klemetti.

Modellflygning lyckas bäst i under 5 m/s vind. Är det helt vindstilla så kan landningen försvåras; en lagom motvind hjälper att ta ner landningshastigheten. Blåser det över 10 m/s börjar det bli alltför vanskligt att flyga.

Klikkaa isommaksi Klicka för större bild
Markus Klemetti tankkaa. 2,5 desiä metanolia riittää 15 minuutin lentoon.

Markus Klemetti tankar. 2,5 deciliter metamol räcker för 15 minuters flygning.

Markus Klemetin kone koottiin puolivalmiista rakennussarjasta.

Markus Klemettis plan sattes ihop från en halvfärdig byggsats.

Alkukustannuksia

Markus Klemetin kone on koottu ns. ARF- eli lähes lentovalmiista rakennussarjasta, jossa esimerkiksi siivet ovat valmiit. Sen kokoamiseen menee viikko tai pari. 2,7 kiloa painavan koneen siipiväli on 1,6 metriä, moottorin tilavuus on 6,5 kuutiosenttiä.

Halvimmat rakennussarjat maksavat runsaat 100 euroa, lisäksi tarvitaan radio-ohjain.

- 3 kanavalla pääsee alkuun, mutta useammilla kanavilla voi ohjailla useampia toimintoja, Mikael Lundqvist kertoo.
- Jos haluaa päästä halvalla, niin 200 eurolla saa koneen ja yksinkertaisen radion.

Alkuhankintojen jälkeen lennätys on kuulemma halpaa. Tosin Markus Klemetin 6,5 kuutiosentin kone nielee polttoainetta litran tunnissa! Mikä toisaalta tarkoittaa vain paria euroa.

- Mutta en minä harrastusta sen halpuuden takia valinnut, Mikael Lundqvist sanoo.
- Joku harrastaa golfia, joku tennistä. Minua kiinnostivat lennokit jo pikkupoikana. Radio-ohjattuja lennokkeja olen lennättänyt vuodesta 1990.


Kostnader i början

Markus Klemettis plan är en ARF (nästan färdig att flyga) byggsats, där t.ex. vingarna är färdigbyggda. Byggtiden är c:a 1-2 veckor. Det 2,7 kg tunga planets vingbredd är 1,6m och motorns volym 6,5 kubikcentimeter.

De billigaste byggsatserna kostar runt 100 euro och så behöver du en radio.

- Du kan börja med 3 kanaler men med flera kanaler kan du styra flera funktioner, berättar Mikael Lundqvist.
- Om man vill slippa billigt undan så får man ett plan och en enkel radio för 200 euro.

Då man har de nödvändiga grejerna är sedan modellflygningen billig. Men Markus Klemettis 6,5 kubikcentimeters motor drar c:a 1 liter bränsle i timmen! Det innebär ändå bara c:a 2 euro.

- Men inte har jag valt hobbyn för att den är billig, säger Mikael Lundqvist.
- Några spelar golf, andra tennis. Jag var intresserad av modellflygplan redan som liten pojk. Radiostyrda flygplan har jag flugit sedan 1990.


Copyright © 2003 Pietarsaaren Sanomat
18.7.2003 webmaster