PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE


Tämän artikkelin ruotsinkielinen versio kuvineen on julkaistu Norra Posten -lehdessä 10.10.2003.
Teksti: Lotta Back
Kuvat: Lotta Back ja Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät
Käännös: Ilkka Klemetti

Denna artikel samt bilder har publicerats i Norra Posten 10.10.2003.
Text: Lotta Back
Foto: Lotta Back och Jakobstadsnejdens RC-flygare


Micke harrastaa pieniä lentokoneita

Pietarsaarelainen Micke Lundqvist on ollut innokas lennokkiharrastaja pienestä pitäen. Kaikki alkoi pienistä kumimoottorilennokeista, mutta nykyään hän lennättää uusimmalla digitaalitekniikalla varustettuja radio-ohjattuja lennokkeja.


Micke flyger med små flygplan

Micke Lundqvist i Jakobstad har varit en entusiastisk modellflygare sen han var liten. Det började med flygplansmodeller försedda med gummibandsmotor, men idag flyger han radiostyrda flygplan försedda med den senaste digitala tekniken.

- Meitä on joukko lennokkiharrastajia, jotka ovat olleet kiinnostuneita lennokeista pienestä pitäen, kertoo Micke Lundqvist Pietarsaaren Seudun RC-lentäjistä. Radio-ohjattuja lennokkeja kutsutaan RC-lennokeiksi. Termi tulee englannin kielen sanoista radio control. Micke Lundqvist on kerhon puheenjohtaja.

- Ensimmäisissä lennokeissamme oli kumimoottorit, siis sellaiset, joihin kierretään vetoa sormella ja sitten päästetään irti. Siihen aikaan ei ollut mitään realistisia mahdollisuuksia saada kokoon tarpeeksi rahaa radio-ohjattavan lennokin ostamiseen. Laskin, että minun täytyi säästää viikkorahoja viisi vuotta, jotta sain rahat radio-ohjattavaan lennokkiin, sanoo Micke.

Lennokit ja radio-ohjaus ovat tyypillisiä poikien asioita ja Pietarsaaren Seudun RC-lentäjille se on mukava tapa kokoontua miehissä yhteisen harrastuksen ääreen. Kiinnostus on kaksiosaista, osittain se on puhdasta rakennustekniikkaa, mutta myös lennättämistä.

- Vi är ett gäng entusiaster, som har hållit på sedan vi var små, berättar Micke Lundqvist om Jakobstadsnejdens RC-flygare. Radiostyrda flygplansmodeller kallas RC-flyg, från engelskans radio control. Micke Lundqvist är ordförande för klubben.

- Våra första flygplan hade gummibandsmotor, sådan som man vevar upp med fingret och släpper iväg. Det fanns inga realistiska möjligheter att få ihop pengar till en radiostyrt flygplan på den tiden. Jag räknade ut, att jag hade varit tvungen att spara min veckopeng i fem år för att få ihop till en radiostyrd modell, säger Micke.

Modellflygplan och radiostyrning är ett typiskt pojkintresse och för Jakobstadsnejdens RC-flygare ett trevligt sätt för män att göra saker tillsammans. Intresset är tvådelat, den handlar dels om det rent tekniska i att bygga flygplanen, men också själva flygandet.
Micke Lundqvist pitää radio-ohjattavien lennokkien rakentamiseen ja lennättämiseen liittyvistä teknisistä haasteista.
Micke Lundqvist tycker om den tekniska utmaning det innebär att bygga och flyga med radiostyrda flygplan.

Pietarsaaren RC-lentäjät aloitti toimintansa kaksi vuotta sitten, mutta toimintaa harrastuksen parissa on ollut jo vuodesta 1993.

- Silloin meillä oli Kisorissa vuokrattu alue. Mutta se oli aika lähellä asutusta, mikä ei ollut RC-lennätyksen kannalta paras asia. Viime kesästä lähtien olemme toimineet Karbyssä, josta kerho on saanut vuokrattua maa-alueen 5 vuodeksi. Paikka ei ole ihan asutuksen lähellä, joten se sopii hyvin, sanoo Micke.

RC-lennokit ovat kookkaita eivätkä aina niin helppoja ohjata. Siksi kentällä noudatetaan tarkkoja sääntöjä lentoaikoineen. Korkeaa turvallisuustasoa pidetään yllä.

- Kyläläisillä on tapana tulla iltaisin katselemaan kun lennätämme. Ensi kesäksi rakennamme aidat varikkoalueen ympärille, joten turvallisuus paranee entisestään.

- Isät ottavat 8-9-vuotiaita poikia mukaan verukkeeksi ja tulevat katsomaan mitä me puuhailemme. Mutta RC-lennätys on niin vaativaa ja vastuunalaista hommaa, että se ei sovellu ihan pienille. Niinpä pojat leikkivät tavallisesti keskenään ja isät seuraavat lennätystoimintaa.


Jakobstadsnejdens RC-flygare startades för två år sedan, men entusiasterna har hållit på sedan 1993.

- Då höll vi till i Kisor på ett arrenderat markområde. Men det var ganska nära bebyggelsen, vilket inte är så bra när man ska flyga med RC-flyg. Sen i somras håller vi till i Karby där klubben fått arrendekontrakt på ett område för 5 år framåt. Det är långt frän bebyggelse, så det passar bra, säger Micke.

RC-flygplanen år stora och inte alldeles lätta att manövrera. Därför håller man sig med strikta flygtider. Säkerheten kring flygplatsen är stor.

- Byborna har som kvällsnöje att komma och titta på när vi flyger. Till nästa sommar ska vi bygga ett inhägnat depåområde fär att höja på säkerheten.

- Papporna kommer med sina 8-9-åriga söner som svepskål för att titta på vad vi håller på med. Men det är ett så komplicerat ansvar att flyga med RC-flyg att man inte kan börja flyga förran man är lite äldre. Så pojkarna brukar leka med varandra på området och papporna hänger med oss.


Rakennussarja

Nykyään ei tarvitse rakentaa RC-lennokkiaan itse, jos ei halua. Aikaisemmin ostettiin laatikko, jossa oli rimoja ja balsalevyja, liimatuubi ja piirustus. Niistä sitten saattoi näprätä kasaan lennokin. Nykyään on ARF-lennokkeja (almost ready to fly), jotka ovat lähes valmiiksi rakennettuja. Niihin tarvitsee vain asentaa moottori ja radiolaitteet niin ne ovat lentovalmiita.

- Käsistään kätevä saa RC-lennokin lentovalmiiksi viikossa, jos työskentelee tunnin illassa. Jos taas haluaa rakentaa lennokin itse alusta alkaen, vie se enemmän aikaa, sanoo Micke. Hän suosittelee aloittamista liidokilla, jossa ei ole moottoria. Sellainen on hyvin yksinkertainen rakentaa, materiaalit maksavat noin 50 euroa. Liidokki ammutaan ilmaan kumilingolla ja sitä ohjataan radio-ohjauksella. Kun on oppinut ohjaamaan, voikin siirtyä moottorikäyttöisiin lennokeihin.


Byggsats

Idag behöver man inte bygga sitt RC-flyg själv, om man inte vill. Förr köpte man en låda med stickor och balsaskivor, limtub och ritning, så var det bara att börja knåpa ihop sitt flygplan. Numera finns det ARF-plan (almost ready to fly) som är nästan färdigbyggda flygplan. Man bara monterar i motorn och radioanläggningen så är det klart att flyga.

- Är man lite händig så är RC-planet flygklart på en vecka om man jobbar en timme per kväll. Men vill man bygga planet helt från början så tar det lite längre tid, säger Micke. Han rekommenderar att man börjar med ett segelflygplan utan motor. Det är väldigt enkelt att bygga, materialet kostar ungefär 50 euro. Segelflygplanet skjuts upp med en gummi-slunga och styrs med radiostyrning. När man lärt sig manövrera det kan man gå över till motordrivna RC-flygplan.


- Tavallisesti RC-lennokissa on 6.5-10 kuutiosentin moottori. Moottori käy metanoli-öljyseoksella. Lennokit lähtevät maasta, paitsi ihan pienimmät, joissa on siihen liian pienet pyörät. Ne eivät voi nousta ilmaan ruohikolta, vaan ne heitetään ilmaan. Sellaiset voivat kyllä hyvin laskeutua ruohikkoon.

Liidokin lennättäminen on rauhallista, moottorikoneet sensijaan kulkevat 60-70 km/h ja yli. Lennättäessä täytyy olla hyvin keskittynyt, siinä täytyy hoitaa neljää ohjaintoimintoa samanaikaisesti. Korkeusperäsintä, sivuperäsintä, siivekkeitä ja kaasua. Toisin sanoen siinä tarvitaan paljon koordinaatiokykyä.

- On helppoa lentää itsestä poispäin. Mutta kun kääntää lennokin tulemaan kohti, on se heti vaikeampaa. RC-helikopterin lennättäminen on vielä vaikeampaa, siinä on neljä akselia hoidettavana, ja lisäksi kaasu.


- Det vanligaste är att man har ett RC-flygplan med en motor på 6.5-10 kubik. Motorn drivs med en metanol-oljeblandning. Planen startas från marken, förutom de minsta som har för små hjul. De kan inte starta på gräs, dem kastar vi upp i luften. Att landa går däremot bra på gräs.

Att flyga med ett segelflygplan är ganska sävligt, motorflygplanen kommer däremot upp i hastigheter på 60-70 km/h och mer. Man måste vara mycket koncentrerad, och man har att hålla reda på fyra kontroller. Höjroder, sidoroder, skevroder och gas. Mycket simultankapacitet krävs, med andra ord.

- Det är lätt att flyga ifån sig själv. Men när man vänder flygplanet mot sig själv är det genast svårare. Att flyga RC-helikopter är ännu svårare, då har man fyra axlar att hålla reda på samt gasen.
Micke Lundqvistilla on myös radio-ohjattava helikopteri.
Micke Lundqvist har också en radiostyrd helikopter.

Micke Lundqvist harjoittelee parhaillaan pienellä sähkökäyttöisellä helikopterilla. Hän sanoo, että helikopterin lennättäminen muistuttaa labyrinttipelin pelaamista.

- RC-helikopterin lennättäminen on vaikeampaa kuin oikealla helikopterilla lentäminen, sillä oikeassa kopterissa istutaan sisällä eikä sitä tarvitse ohjata ulkoapäin.

Joskus RC-lennokit törmäävät maahan. Aina se ei johdu siitä, että lennättäjä olisi tehnyt jotakin väärin, radiosignaalissa ilmenee joskus häiriöitä. Vaikka taajuus olisi varattu yksinomaan lennokkikäyttöön. Aloittelija saattaa joutua vaikeuksiin viimeistään silloin kun puhelin soi taskussa. Se saattaa häiritä keskittymistä ratkaisevalla tavalla.


Micke Lundqvist övar som bäst med en liten eldriven RC-helikopter. Han säger att det påminner lite om att spela labyrintspel.

- Det är svårare att flyga RC-helikopter än att flyga helikopter på riktigt, eftersom man då sitter i helikoptern och inte behöver styra den mot sig själv.

Det händer att RC-flygplan störtar. Det berår inte alltid på att piloten gjort något fel, det förekommer också störningar på radiosignalen. Även om frekvensen ska vara uteslutade för radioflyg. Nybörjarflygare brukar få problem senast när telefonen ringer i fickan, det är en sak för mycket att ägna uppmärksamhet för.


- Nykyään on digitaalisia ohjauslaitteita, jotka voidaan kytkeä kaapelilla toisiinsa niin, että niistä saadaan kaksoisohjaimet. Sillä tavalla voi oppilas ja opettaja lennättää yhdessä. Opettaja voi ottaa tarvittaessa ohjauksen haltuunsa, vähän niin kuin autokoulun opettaja. Tämä merkitsee sitä, että oppilas pääsee nopeammin lennättämään itsenäisesti. Meillä on kerhossa kaksi tällaista kaapelia.

- Kun on satsannut paljon rahaa RC-lennokin hankkimiseen, haluaa tietysti päästä lennättämään mahdollisimman pian. Monet luulevat, että he osaavat lennättää kun ovat leikkineet lentämistä playstationilla. Silloin ensimmäinen lennätys voi päättyä täystuhoon ja romut saa tuoda muovikassissa kotiin.

Kerholla on suunnitelmissa hankkia harjoituslennokki, niin että kiinnostuneet voivat kokeilla lennätystä ennen kuin alkavat rakentaa omaa lennokkiaan.


- Numera finns det digital radiostyrning, som går att länka med kabel så att man har dubbelkommando. På så vis kan elev och lärare tillsammans ha kommandot, läraren kan ta över flygandet ungeför som i bilskolan. Det betyder att man kan få börja flyga själv mycket fortare. Vi har två sådana kablar i klubben.

- Har man satsat mycket pengar på att skaffa ett RC-flygplan så vill man ju börja flyga så fort som möjligt. Många tror att de kan flyga när de har suttit och flugit med playstation. Då kan det sluta med krasch första gången och man får bära hem allt i plastpåse.

Klubben har också planer på att skaffa ett träningsflygplan, så att intresserade kan få pröva på innan de börjar bygga själva.


Aerodynamiikkaa

- Aerodynamiikan tuntemus ei ole pahitteksi, jos aikoo edetä RC-lennokkien harrastuksessa. Mutta kerhossamme on vain kaksi henkilöä, joilla on lentolupakirja. Minulla itselläni on amerikkalainen lentolupakirja, sanoo Micke Lundqvist.

Hän suosittelee aloittamista hitaalla lennokilla, jolloin lennättäjällä on paremmat mahdollisuudet reagoida.

- Jotkut ovat kiinnostuneita itse lennätyksestä, toisille lennokin rakentaminen on tärkeää. Minusta on hyvä, että talvikausi alkaa nyt. Minulla on silloin enemmän aikaa puuhailla työpajassa. Olen ollut aina kiinnostunut tekniikasta ja haluan puuhailla elektroniikan, käsityön ja moottorien parissa. Haluan luoda jotakin, jota saa säätää ja virittää. Kaikki tämä yhdistyy RC-lennokeissa, sanoo Micke.

Pietarsaaren Seudun RC-lentäjen kotisivuilla voi perehtyä enemmän lennokkitoimintaan: www.pivota.fi/rcflyg


Aerodynamik

- Det kan vara bra om man förstår sig lite på aerodynamik när man ska hålla på med RC-flyg. Men det finns faktiskt bara två personer i klubben som har flygcertifikat. Själv har jag amerikanskt flygcertifikat, säger Micke Lundqvist.

Han rekommenderar att man börjar med ett långsamt plan så att man har en sportslig chans att hinna med tekniken.

- En del är bara intresserade av själva flygandet, för handlar det lika mycket om att bygga modellen. Det är bra att det kommer en vintersäsong nu, så jag får tid att skruva i verkstaden. Jag har alltid varit mycket tekniskt intresserad och hålla på med något som handlar om elektronik, hantverk, motorer, att få skapa något som ska justeras och trimmas. Allt detta finns samlat i RC-flygningen, säger Micke.

På Jakobstadsnejdens RC-flygares hemsida kan man bekanta sig mera med verksamheten: www.pivota.fi/rcflyg


Copyright © 2003 Norra Posten
10.10.2003 webmaster